SHOIF

Södra Hyttan är en by i Hjulsjö socken. Själva hyttområdet ägs av den ideella föreningen SHOIF - Södra HyttOmrådets IdéFörening. Föreningen bildades för att bevara och underhålla i området.

Vi driver i samarbete med flera andra Bergslagens Största Bokloppis, festplatsen Hyttdreva, ett galleri och Transformatorn - vårt "bergslags-SPA" . Vi använder intäkterna för att rusta och utveckla och underhålla i området.

 

 

BREDSJÖ KULTURKOOPERATIV

Vi i Bredsjö Kulturkooperativ vill med den Dokumentära Scenkonstens kraft roa, oroa, beröra, belysa vår samtid och lyfta fram människors berättelser. Vi är ett hållbart företag som jobbar med med olika uttryck, kulturella fusioner och folkbildning för ökad delaktighet i samhället och världen. Vi vill göra Bredsjö Stationshus till en arena för möten och samtal mellan människor från jordes alla hörn. Vi skapar bland annat föreställningar, kurser och installationer. Pedagogik, teater, dans, musik, folkbildning och psykologi är vår bakgrund.