Folkmusik vid Hjuljern

Vi planerar att ändra lite tills 2012. Kan någon vänligen påminna oss i god tid... :)

Allspelslåtar
Rosins vals - efter Axel Emil Björk i silken. (pdf i nytt fönster)
    Rosins vals - Ljudfil MP3

Visa utan ton - efter Florell. (pdf i nytt fönster)
    Visa utan ton
- Ljudfil MP3

Florells vals - en vals efter modern, född och uppvuxen i Hjulsjö socken.
SlaskeSara - Florell lärde låten i Hjulsjö.
Björnjägarns gånglåt - Nyproducerad låt av lokal spelman.
Hambopolska från Ljusnarsberg - Ljusnarsberg är grannsocken till Hjulsjö.
Tjurpolska efter Blinde Petter - Blinde Petter var född i Nyberget som gränsar till Hjulsjö socken.

Mer info: Stefan Backius 070-314 86 37


Med reservation för ändringar Uppdaterad 2011-10-30