Södra Hyttan och SHOIF

Den ideella föreningen SHOIF - Södra HyttOmrådets IdéFörening.

Södra Hyttan är en by i Hjulsjö socken. Själva hyttområdet ägs av den ideella föreningen SHOIF - Södra HyttOmrådets IdéFörening.


Vi driver i samarbete med flera andra "boktemplet" Bergslagens Bokloppis - Skandinaviens största, stängt för säsong 2019 (vi öppnar sista helgen i juni 2020 igen!), kulturfestivalen HyttDreva, som hålls 31a juli - 2a augusti 2020 - med världsartister,  ett konstgalleri, en ullverkstad och Transformatorn - vårt "bergslags-SPA" . Vi använder intäkterna för att rusta och utveckla och underhålla i området. 


Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten på området för rörelsehindrade. Idag har vi handikappparkering med direkt tillgång till Bokloppisen. Under HyttDreva har vi två scener med god tillgänglighet, medan de andra två har god tillgänglighet men begränsad kapacitet. Vi har ett vackert dass med ramp, skapat i form av Slejpner av den italienska konstnären Duilio Forte.

Bergslagens Visitor Center


Vårt Visitor Center (den gamla brandstationen och det gamla varmhuset på bilden här intill) kommer bli en nod för naturupplevelser, kulturuppleverser och friluftsliv, beläget i hjärtat av Bergslagen mellan Nittälvsdalen och Kindla, två stora naturreservat i norra Örebro län. Dessa områden binds samman av Lankälven som är ett nyrestaurerat öringsvatten - med forsen som vi släppte fri hösten 2017. Detta område är ett potentiellt natur- och kulturreservat med gammelskogar, mosippor och järnåldersgravar på rullstensåsar som löper längs med älven. Här finns också några av Sveriges bästa MTB-leder.


Bilden här intill visar ett event för allmänheten 2017 när besökarna fick vara med på elfiske vid återinvigningen av forsen. Vi planerar invigningen av centret till hösten 2020.


Följ oss på www.facebook.com/sodrahyttan/

för mer info om vårt arbete. Uppdaterad 2019-07-24 av Helena Backius

Transformatorn ett bergslags-SPA

I och kring en gammal byggnad för eltransformatorer, vackert belägen mellan två vattendrag, finner du diverse attraktioner som


Ångbastu

Vedeldad bastu

Badtunna

Värmehäll

Avslappningsavdelning

Vaskningsavdelning

Kanalbad


På transformatorns egna sidor kan du anmäla dig till nyhetsbrevet för att få mer information om öppettider. Klicka HÄR!

Sidan uppdaterads 2018-10-27 av Helena Backius