Området Södra Hyttan

Södra Hyttan är ett gammalt hyttområdet. Här tillverkades järn i en hytta.


Södra Hyttan ligger i anslutning till Hjulsjö by och kallades vid en tid Hjulsjö Nya Hytta.


Idag ägs området av den ideella föreningen SHOIF. Läs mer genom att klicka på underrubrikernai menyn eller på sidan Om oss.

Sidan uppdaterades 2016-04-18 av Helena Backius

Transformatorn ett bergslags-SPA

I och kring en gammal byggnad för eltransformatorer, vackert belägen mellan två vattendrag, finner du diverse attraktioner som


Ångbastu

Vedeldad bastu

Badtunna

Värmehäll

Avslappningsavdelning

Vaskningsavdelning

Kanalbad


På transformatorns egna sidor kan du anmäla dig till nyhetsbrevet för att få mer information om öppettider. Klicka HÄR!

Södra Hyttan och SHOIF

Den ideella föreningen SHOIF - Södra HyttOmrådets IdéFörening.