Startsida

Södra Hyttan och SHOIF

 SHOIF - Södra HyttOmrådets Ideella Förening.

Södra Hyttan är en by i Hjulsjö socken. Själva hyttområdet ägs av  SHOIF - Södra HyttOmrådets Ideella Förening.


Vi driver i samarbete med flera andra det s.k. boktemplet d.v.s. Bergslagens Bokloppis - Skandinaviens största. Vi har öppet anpassat enligt coronarestriktionerna, fram till söndag 9 augusti. Extraöppet 5-6 september när både SHOIF och Ljusstråk firar 20 år.  

Se vår lilla film (ca 3 min) om coronaanpassningarna på Bergslagens Bokloppis 2020. Klicka här (nytt fönster)!


Vi har en kulturfestival med världsartister HyttDreva, som är framflyttad till 2021 läs med HÄR,  ett konstgalleri, en ullverkstad och Transformatorn - vårt "bergslags-SPA" . Vi använder intäkterna för att rusta och utveckla och underhålla i området. 


Tillgänglighet i Södra Hyttan

Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten på området för rörelsehindrade. Idag har vi handikappparkering med direkt tillgång till Bokloppisen. Under HyttDreva har vi två scener med god tillgänglighet, medan de andra två har god tillgänglighet (påknuffare kan behövas) men begränsad kapacitet. Vi har ett vackert dass med ramp, skapat i form av Slejpner av den italienska konstnären Duilio Forte.

Hjälp oss gärna med synpunkter och förslag på förbättringar på info@sodrahyttan.se.

Aktuellt 2020


Vi håller Bergslagens Bokloppis och Galleri Södra Hyttan öppet med coronaanpassningar. Läs mer på Bergslagens Bokloppis (egen sida)


Fredag 26/6 var det PREMIÄR på Youtube kl 22.00 för vår specialgjorda Vernissagefilm. 

Länk till Youtubefilmen finns härSödra Hyttans projekt Rewilding Lankälven är nu medlem i det europeiska nätverket Rewilding Europe. Läs mer under fliken Rewilding Lankälven.


Våra olika projekt och verksamheter jobbar med anpassning gällande coronaviruset. Info kommer allt eftersom.


Bergslagens Visitor Center

Vårt Visitor Center (den gamla brandstationen och det gamla varmhuset på bilden här intill) kommer bli en nod för naturupplevelser, kulturuppleverser och friluftsliv, beläget i hjärtat av Bergslagen mellan Nittälvsdalen och Kindla, två stora naturreservat i norra Örebro län. Dessa områden binds samman av Lankälven som är ett nyrestaurerat öringsvatten - med forsen som vi släppte fri hösten 2017. Detta område är ett potentiellt natur- och kulturreservat med gammelskogar, mosippor och järnåldersgravar på rullstensåsar som löper längs med älven. Här finns också några av Sveriges bästa MTB-leder.


Bilden här intill visar ett event för allmänheten 2017 när besökarna fick vara med på elfiske vid återinvigningen av forsen. Vi planerar invigningen av centret till hösten 2021.


Följ oss på www.facebook.com/sodrahyttan/

för mer info om vårt arbete.


Uppdaterad 2020-07-05 av Helena Backius

Transformatorn ett bergslags-SPA

I och kring en gammal byggnad för eltransformatorer, vackert belägen mellan två armar av Lankälven, finner du diverse attraktioner som


  Ångbastu

  Vedeldad bastu

  Badtunna

  Värmehäll

  Avslappningsavdelning

  Vaskningsavdelning

  Kanalbad


På transformatorns egna sidor kan du anmäla dig till nyhetsbrevet för att få mer information om öppettider. Klicka HÄR!

Sidan uppdaterads 2018-10-27 av Helena Backius