PRESS

Södra Hyttan och SHOIF

 SHOIF - Södra HyttOmrådets Ideella Förening.

För PRESSEN om Rewilding Lankälven

Här hittar ni vår pressrelease från 2020-01-09 samt länk till bilder fria att använda i samband med artiklar om Rewilding Lankälven och Bergslagens Visitor Center i Södra Hyttan finns längre ner på sidan.


I menyerna ovan finns en länk till vår engelska sida om Rewilding Lankälven samt sidor om föreningen SHOIF som driver projektet i samarbete med Hjulsjö-Grängens Fiskevårdsförening.


Länk till pressbilder längst ner på sidan


PRESSRELEASE 2020-01-09


Lankälven i Hällefors kommun blir samarbetspartner i European Rewilding Network


Rewilding Lankälven blir det femte svenska medlemsprojektet i European Rewilding Network. Det meddelade ERN under onsdagen (08-01-2020). Därmed sällar sig projektet till ett 60-tal andra återförvildningsinitiativ över hela Europa.


Projektet i Lankälven påbörjades 2017 med rivningen av en dammanläggning i byn Södra Hyttan, som ligger omkring två mil öster om Hällefors. Dammen hade sedan 1600-talet förhindrat öringen från att vandra uppströms. Målet är att hjälpa älvens hotade öringsbestånd och återetablera flodpärlmusslan.


– Därför har vi också gett älven den grusbotten som öringen kräver för att kunna lägga ägg. Med hjälp av stenar arbetar vi även för att återskapa en naturlig livsmiljö åt öringsynglen och de insekter, fiskar, kräftdjur och så vidare som öringen äter, säger Alexander Baker på Rewilding Lankälven.


Så snart som Lankälvens ekosystem bedöms vara stabilt nog ska projektet återinplantera flodpärlmusslor från ett närliggande vattendrag vars musselbestånd är döende. Eftersom musslan spenderar en del av sin livscykel som parasit på öringen måste denna först ha återhämtat sig.


– När vi är klara med den biten tänker vi fortsätta uppströms och riva en kulvert som också står i vägen för öringsvandringen. Vi hoppas kunna skapa en vandringskorridor för många arter mellan Kindla och Nittälvsdalen, de två största naturreservaten i trakten.


Samtidigt som arbetet med att återställa Lankälven fortgår ska projektet öppna Bergslagen Visitor Center. Centret, som ska öppna till fullo 2021 men som redan har stått värd för olika workshops, ska fungera som en plats där besökare kan ta del av information om den omkringliggande naturen. Planen är att centret även ska fungera som ett nav för naturturismnäringen i området.


European Rewilding Network är en samverkan av europeiska naturvårdsprojekt som uppfyller de krav som stiftelsen Rewilding Europe ställer för medlemskap. Det de alla har gemensamt är fokus på ”återförvildande”, återskapandet av naturliga miljöer där hotade djurarter kan etableras och frodas.


Som det femte svenska medlemsprojektet i ERN kommer Rewilding Lankälven ha möjlighet att samarbeta med fler än 60 andra återförvildningsinitiativ över hela Europa.


– Det är jätteroligt att få vara en del av nätverket, säger Alexander Baker. Vi ser fram emot att ta del av den expertis och de erfarenheter som de andra medlemmarna har, och jag är övertygad om att vi tillsammans kan åstadkomma mer för biotoprestaurering än vi någonsin skulle kunna göra ensamma.


Länk till pressbilder nederst på sidan.


Kontaktperson Rewilding Lankälven:

Alexander Baker

Projektassistent

alexander@sodrahyttan.se

Mobil: 0730413075


Kontaktperson Rewilding Sweden:

Linnéa Falk

VD

0709786104
linnea.falk@rewilding-sweden.comKontaktperson European Rewilding Network:
Mei Elderadži

Coordinator of the European Rewilding Network

mei.elderadzi@rewildingeurope.comLäs mer om Rewilding Lankälven på:

https://rewildingeurope.com/rew-project/rewilding-lankalven/ (in english)


Följ oss på vår Facebooksida facebook.com/bergslagensvisitorcenter


Läs mer om Rewilding Europe på: https://rewildingeurope.com/PRESSBILDER
Förhandgranskning med bildtexter här nedanför (det går också att klicka på bilden).

Bilderna kan användas fritt i redaktionell text om verksamheten i Södra Hyttan. 


Bild 1: Lankälven så som den ser ut idag där dammen tidigare fanns. Foto: Helena Backius

Bild 2: Volontärer har under sommaren 2019 jobbat med att återställa älven med grusbäddar som flodpärlmusslorna behöver. Foto: Helena Sandell

Bild 3: Ledaren för sommarens volontärläger Timmy Andersson pekar ut den färdigrestaurerade älvsträckan. Här finns stenar och grusbäddar som skapar bra livsmiljöer för både öring och flodpärlmussla. Foto: Helena Sandell

Bild 4: En utställning om livet under ytan i Lankälven skapas i det gamla varmhuset av slaggsten i Södra Hyttan. Foto: Helena Backius

Bild 5: Elfiske har utförts av Länsstyrelsen i Örebro län. Detta är en inventeringsmetod för att se vilka fiskarter som finns på en plats. Foto: John Nyzell


Länk till mapp med alla fem pressbilderna KLICKA HÄR!


Sidan uppdaterades 2020-01-09 av Helena Backius

Transformatorn ett bergslags-SPA

I och kring en gammal byggnad för eltransformatorer, vackert belägen mellan två armar av Lankälven, finner du diverse attraktioner som


  Ångbastu

  Vedeldad bastu

  Badtunna

  Värmehäll

  Avslappningsavdelning

  Vaskningsavdelning

  Kanalbad


På transformatorns egna sidor kan du anmäla dig till nyhetsbrevet för att få mer information om öppettider. Klicka HÄR!